Chúng tôi làm gì

Vấn đề:

Do những khủng hoảng trong lịch sử, nghèo túng, cấu trúc kỳ thị chủng tộc, và bạo lực, người Đông Nam Á thường phải vất vả để tiếp cận kinh tế, sức khoẻ tâm thần, và tài nguyên chung thiết yếu để sung túc trong khu vực mình.

Vấn đề càng nặng nề hơn cho những gia đình bị ảnh hưởng bởi giam giữ và trục xuất, và cho những người được tha về cùng người thân sau thời gian tù đày.

Cách chúng tôi tấn công vấn đề:

Chính sách

Chúng tôi thay đổi hệ thống để phòng trừ và chấm dứt trục xuất tại các cấp địa phương, tiểu bang, và toàn quốc

1. Thông qua chính sách bài trừ trục xuất

Chúng tôi sát cánh làm việc với các tổ chức địa phương, tiểu bang, và toàn quốc như Liên Minh Cộng Đồng Để Bãi Bỏ Kết Án Di Trú (DCC), Hệ Thống Theo Dõi bắt bớ giam cầm (DWN), Hệ Thống Tìm Tự Do Cho Người Đông Nam Á (SEAFN), và Hệ Thống Đối Phó Trục Xuất Cho Người Đông Nam Á (SEADDN) trong các chiến dịch đặt trọng tâm vào các  vấn đề liên quan đến chính sách chống trục xuất, như là, nhưng không giới hạn bởi:

*Chấm dứt hợp tác giữa quận lỵ và ICE

* Mở rộng tiếp cận cứu trợ sau thời gian bị kết án sai lầm

*Thông qua các dự luật liên bang buộc Hoa Kỳ phải nhận trách nhiệm về những nguy hại xẩy ra cho Đông Nam Á trong chiến tranh

2. Vận động cho đại diện toàn thể

Những người đang trải qua các truy tố di trú không được tiếp thụ cố vấn pháp lý do nhà nước đài thọ, như người bào chữa công trong các vụ án dân sự. Họ thường phải tự lèo lái qua các hệ thống pháp lý, đồng thời phải vật vã với các rào cản ngôn ngữ. Khi thiếu đại diện, những phần tử tác hại nhất của cộng đồng có nguy cơ cao bị trục xuất. Một phần trong sáng kiến Vera – SAFE, MN8 làm ra phim video để thúc đẩy các nhà lập pháp nên hỗ trợ cho cố vấn pháp lý do nhà nước đài thọ cho những ai phải đối phó với đe dọa trục xuất.

Nhu Cầu Tối Thiểu

Chúng tôi trang bị người Đông Nam Á với nhiều hình thức tài nguyên để giúp họ sung túc thịnh vượng

1. Nhu Cầu Của Cộng đồng Khmer Cần Được Xác Định

Hợp tác với Wilder Research, chúng tôi tiên khởi Nhu Cầu Của Cộng đồng Khmer Cần Được Xác Định–Khmer Community Needs Assessment để cân nhắc số tài nguyên  thiết yếu cho cộng đồng người Đông Nam Á, từ hỗ trợ cư trú và việc làm cho đến các phương tiện chống bạo lực. Bằng cách cộng tác với các nhà cung cấp dịch vụ địa phương trực tiếp, chúng tôi sẽ giới thiệu và cung cấp thông ngôn cho các phần tử trong cộng đồng, nếu cần.

2. Hỗ Trợ Sức Khỏe Tâm Thần

Các phần tử trong cộng đồng đã bị ảnh hưởng tai hại nặng nề bởi trục xuất sẽ được giới thiệu đến những nơi chữa trị miễn phí hay phí tổn thấp cũng như các phương tiện y tế tâm thần khác như các nhóm hỗ trợ. Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các nhóm chỉnh đốn pháp lý để bàn thảo về trách nhiệm và những nguy hại trên cộng đồng.

3. Hỗ Trợ Tài Chánh và thực phẩm dân tộc

MN8 thường xuyên gặp các phần tử của cộng đồng Khmer để hỗ trợ tài chánh và cung cấp thực phẩm dân tộc. Đặc biệt là các phần tử cộng đồng Khmer tại vùng Rochester, sự chọn lựa thực phẩm dân tộc từ các quầy hàng rất giới hạn.

Chúng tôi đã làm gì

Các sự kiện liên quan sẽ được cập nhật đây

Các sự kiện liên quan sẽ được cập nhật đây

Các sự kiện liên quan sẽ được cập nhật đây

Các sự kiện liên quan sẽ được cập nhật đây