Nhận diện chúng tôi

Chúng tôi là một cưu trú chính trị cho các

gia đình Đông Nam Á

Công việc của chúng tôi chú tâm vào các cá nhân và gia đình đã bị va chạm nhiều nhất. Viễn vọng của chúng tôi là xây đắp một thế giới cung cấp trợ giúp cần thiết cho các cá nhân và gia đình để họ hồi phục và sung túc qua mọi thế hệ.

Sứ vụ của chúng tôi

Giữ chặt cộng đồng Đông Nam Á với nhau qua ủng hộ trực tiếp, cổ vũ, tổ chức cộng đồng, và khai triển lãnh đạo cho những thay đổi xã hội và hệ thống

Viễn vọng của chúng tôi

Xây đắp một thế giới cùng cung cấp hỗ trợ và cơ hội cần thiết cho các cá nhân và gia đình để họ sung túc qua mọi thế hệ.

Giá trị của chúng tôi


Chúng ta đều kết nối chặt chẽ

và tinh thần đoàn kết là cần thiết để chỉnh đốn hệ thống & hoàn cải

Chúng ta sẽ giữ chỗ

cho từng người và trưởng thành trong không gian ta lấy lại.

Công việc của chúng tôi

phải lấy trung điểm là cá nhân và gia đình đã bị va chạm nhất

Vì thế giới

chúng ta mong muốn chưa hình thành. Chúng ta cần tác động, đồng thời phải uyển chuyển và ứng đáp vì những giải đáp của chúng ta tiếp tục khai triển và ngay cả khi chúng ta có thể thất bại

Yellow droplet icon

Chúng tôi tin

rằng những hoạt động hữu ích đã được xây đắp và chúng tôi sẽ cung cấp những khí cụ cho cộng đồng để phục hồi và trở thành những người xây dựng phong trào

Chúng tôi tin vào phát triển cá nhân

và những chỉnh đốn hệ thống có khả thi khi các phong trào hoạt động được xây dựng trên tình thương, hàn gắn, và phục hồi.