A hero graphic of two people hugging

Để giải thoát các gia đình

Từ 2002, trên 17.000 người Đông Nam Á đã nhận chỉ lệnh trục xuất cuối cùng. Chúng tôi tranh đấu chống lại các ca trục xuất với cộng tác của các luật sư, những cơ quan gây sức mạnh, và các tổ chức trong cộng đồng để trả lại thể diện và công lý cho cộng đống chúng ta.

Learn More

Chúng tôi tranh đấu để chấm dứt giam giữ và trục xuất trong cộng đồng Đông Nam Á.

 
 

Direct services made for our community

radical change for each person, each family, each Southeast Asian community

Chúng tôi tin rằng những thay đổi trong hệ thống có thể được hoàn kết khi các hoạt động được xây dựng với trung điểm trên tình thương, kiến thiết lại, và phục hồi.

 
Your Fight is Our Fight graphic Your Fight is Our Fight graphic

Những khó khăn của Ta là hệ thống hoá

Người Đông Nam Á trốn chạy vũ lực mang đến bởi những cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ để rồi phải đối phó với vũ lực của ICE. Bạn có biết cộng đồng của chúng ta sẽ có thể bị trục xuất vì những tội án cũ từ ba đến bốn lần hơn so với các cộng đồng khác? Chúng tôi tin ta cần chủ động đánh vỡ các chu kỳ thương tồn từng xẩy ra trong cộng đồng mình và hun đúc một cuộc đời mới nhiều niềm vui cho tất cả chúng ta.

Join Our Movement

 

Chúng tôi là sự cố gắng dưới sự chỉ huy của cộng đồng dựa vào sự góp công và tài năng của rất nhiều tình nguyện viên.

Our supporters continue to grow

With the funding and network of our local and national partners, we are able to continue our movement for transformative justice toward a freer, more equitable world.

Endorse our Movement Become a Power Builder

St. Paul and Minnesota Foundations
Asian Americans Advancing Justice | Chicago
Vera Institute of Justice logo
New Breath Foundation logo
Northwest Area Foundation logo
Saint Paul Minnesota logo
F. R. Bigelow Foundation logo
Emergent Fund logo
CAAL logo
Jewish Community Action logo
Women's Foundation Minnesota logo
SAS (Still Ain't Satisfied) Foundation logo
Movement Voter Fund logo
Minneapolis Foundation logo
Headwaters Foundation logo