ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາ

ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານຢາກອຸດໜຸນ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາ, ມີສອງວິທີທາງຫຼັກ ທີ່ທ່ານສາມາດ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ ໂດຍກົງ:

  1. ບໍຣິຈາກ
  2. ຊື້ເຄື່ອງຂອງຈາກຮ້ານອອນໄລນ໌ ຂອງພວກເຮົາ

ລາຍໄດ້ທັງໝົດ ຈະນຳເອົາໄປໃຊ້ ໃນການຕໍ່ສູ້ ຕໍ່ຕ້ານການເນຣະເທດ ແລະ ການກັກຂັງ ໃນຊຸມຊົນຊາວເອເຊັຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຕ່າງໆ ແລະ ໃນການກ້າວໜ້າ ໄປເຖິງເສຣີພາບ ໃນຮູບແບບຊຸມຊົນ ທີ່ອຳນວຍການປິ່ນປົວ.