What They Say

Khi chúng tôi tranh đấu cho nhóm Minnesota 8 và đã có thể che chở ba người trong nhóm không bị trục xuất về Cam Bốt, công việc của chúng tôi đã được cả nước khen ngợi–đã thắng giải Chiến Dịch trong Năm 2017 từ Trung Tâm Hoạt Động Về Tài Nguyên người Đông Nam Á–Southeast Asian Resource Action Center (SEARAC), và đóng vai chính trong phim tài liệu do New Yorker & Al Jazeera sản xuất, và nhiều hơn nữa. Từ đó, MN8 đã trở nên một tấm gương cho toàn quốc, tượng trưng cho phương cách vận động hữu hiệu cho gia đình. Tổ chức của chúng tôi đã xây dựng hợp tác với các tổ chức bạn để hỗ trợ các cá nhân & gia đình của họ bị tác hại bởi chính sách trục xuất. Chỉ trong vòng năm ngoái, MN8 đã ăn mừng những phần tử đầu tiên trong cộng đồng Đông Nam Á tại miền Trung Đông Hoa Kỳ đã từ trục xuất trở về đoàn tụ cùng gia đình, ăn mừng anh Shorty (một trong số người trong nhóm Minnesota 8 nguyên thuỷ) vào công dân Mỹ, hỗ trợ trên 100 gia đình người Đông Nam Á tương đỡ nhau về tài chánh & thực phẩm dân tộc, và gia tăng nhân viên. Để biết hơn về những hoạt động đã được chia sẻ với cả thế giới của chúng tôi, hãy xem thêm các bài đăng bên dưới. *Chú ý: Hiện nay, các bài đăng sau đây chỉ bằng Anh Ngữ.

Statement from Southeast Asian Deportation Defense Network, Feb 7, 2020

Worth Fighting For

Pollen Midwest, April 17, 2018

Deportation in U.S., forced back to Cambodia | 101 East

Al Jazeera English, September 28, 2017

BREAKING: Chamroeun Phan of #ReleaseMN8 Finally Released To His Family

SEARAC, September 22, 2017

The New Yorker, April 5, 2017

Cambodian refugees under deportation threat await their fate

MPR News, April 4, 2017

8 Cambodian Refugees in Minnesota Prove Why Deportations Must be Stopped

Huffington Post, April 1, 2017

36 Cambodian refugees could soon be deported. This man’s story will break your heart

Mic, March 19, 2017

Huffington Post, March 11, 2017

Cambodians Face Deportations to Homeland They’ve Never Known

VOA News, February 10, 2017

MN8 deliver “Not Home for the Holiday” cards to ICE officials

Asian American Press, January 17, 2017

Stop the Unjust Deportations of the Minnesota 8 #ReleaseMN8

Angry Asian Man, December 16, 2016

Cambodian refugee hopes to avert deportation

MPR News, November 23, 2016

Cambodian refugee awaits post-conviction relief decision that may halt immediate deportation

Faribault Daily News, November 23, 2016

Activists Rally in Support of ‘Minnesota 8,’ Refugees Facing Deportation to Cambodia 

NBC News, November 4, 2016

Rally demands ICE release Minnesota 8, stop deportations to Cambodia 

Fight Back! News, November 4, 2016

The ‘Minnesota 8’: Defending their right of no return

MinnPost, November 3, 2016

Cambodian Americans from Minnesota are about to be deported to a country they’ve never been to

Angry Asian Man, October 31, 2016

Minnesota activists push back as deportations loom

The Phnom Penh Post, October 24, 2016

Families call for release of ‘Minnesota 8’ facing deportation to Cambodia

Fight Back! News, October 21, 2016


Brought as kids, possibly deported as adults, several Cambodians await federal action 

MPR News, September 15, 2016

Minneapolis rally protests the planned deportation of Cambodian refugees

Star Tribune, September 14, 2016

Stop the deportations of Cambodians in Minnesota #Not1More 

NoMoreDeportations, September 9, 2016